Utställning 2021 

”Konsten att överleva på gränsen"


Den 12-13/3 invigs den första upplagan av Skärholmens vårsalong i Ateljé SKHLM. Initiativtagare och projektledare är Raul Leon Alvarez, konstnär bosatt i Skärholmen. Utställningen genomförs genom Föreningen FOLK med stöd av Kulturrådet. Lokalerna (Ateljé SKHLM) tillhandahålls av SKHLM centrum. Vårsalongen är ett led i att i högre grad uppmärksamma lokala konstnärer och ge dem möjlighet att ställa ut i sitt närområde men också att visa på den bredd av konst som produceras om och i Skärholmens stadsdel, inte minst för dess invånare.

Temat för Vårsalongen 2021 är ”Konsten att överleva på gränsen”. Tanken var att det skulle generera en konstnärlig vision om hur globala och/eller lokala händelser påverkar oss och/eller vår ort. Skärholmen är den sista stadsdelen på den röda linjen som tillhör kommunen Stockholm. Perioden av pandemi har minskat vår sociala, kulturella och ekonomiska rörelse på olika sätt. Överlevnad kan också på andra sätt vara del av det dagliga livet.

51 konstnärer (eller grupper av konstnärer) mellan 15 och 83 år har valts ut av en jury. Samtliga konstnärer som ställer ut har på något sätt anknytning till stadsdelen. Bland deltagarna återfinns både etablerade konstnärer och personer som ägnat sig åt konst under många år men aldrig haft möjlighet att ställa ut. Vårsalongen innehåller en stor bredd av uttryck och material (textil, foto, digitala medier, illustrationer, målning, teckning, video, skulpturer installationer…)

Utställningen hänger fram till den 18 april och kommer att vara öppen för besökare under vissa restriktioner. Under vernissagedagarna får max 8 personer vara i lokalen samtidigt eftersom det betraktas som ett event (därför är webbokning under dessa dagar obligatorisk). Övrig utställningstid gäller max 20 personer samtidigt (16 besökare).