UTSTÄLLNINGENS TEMA 2022 

 

”Så nära, men med avstånd till varandra”


”Så nära, men med avstånd till varandra” syftar på oss alla både lokalt och globalt när vi lever som individer i gemenskap. Ur konstnärlig synvinkel kan temat tolkas konceptuellt i ett brett spektrum.


Många som flyttar till Sverige – inte minst Stockholm – upplever det svårt att få kontakt med andra människor här. Umgänge mellan generationer tycks vara mer begränsat idag än tidigare.

Covid-19-pandemin har skapat en rad sociala och personliga konsekvenser. Vi har samlats i en gemensam oro, samtidigt påminns vi ständigt om att hålla avstånd till varandra. I kultur och samhälle har effekterna av teknisk utveckling i mänsklig kommunikation blivit mer framträdande.


Efter 100 år med demokrati i Sverige – hur inkluderande är samhället egentligen idag? Vilka möjligheter har olika grupper att påverka och göra sina röster hörda? Det politiska samtalet handlar alltmer om otrygghet, ojämlikhet, exkludering, segregering och bristande integration.


Vi kan även reflektera över situationen för konstnärer som av olika anledningar inte har kontakt med eller tillgång till erkända konstscener. Nära konsten och sitt eget skapande, men samtidigt vid sidan om möjligheten att bli sedd.


Kort sagt, i det här temat ryms många reflektioner om hur vi lever i vårt samhälle; utvecklas eller invecklas men på något sätt är förenade i ett gemenskapssystem – om än långt ifrån varandra.

Det är förstås upp till konstnären att välja vilken ingång hen vill arbeta med.